Joan Soler-Adillon || MouTe

mail

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

MouTe || Test video gallery

Tots els vídeos d’aquesta secció són publicats sota copyright. Només poden utilitzar-se per fer proves per a mouTe o qualsevol altra aplicació, però, excepte el primer (que té llicència CC), no es podem redistribuir ni reutilitzar sense el permís explícit dels qui apareixen en cada un dels vídeos.

All of the videos in this section are published under a copyright licence. You are only allowed to use them as test videos for mouTe or any other application, but except for the first video (which has a CC licence) you are not allowed to redistribute or reuse them in any way without the explicit permission of the participant in the particular video.

Agraïments: A tots aquells que han cedit els vídeos per a aquesta web, tan alumnes d'ELISAVA com del Màster Universitari en Arts Digitals. També a Narcís Parés i el seu Laboratori d'Interacció de Cos Senser (UPF) i ELISAVA, els espais on s'han enregistrat els vídeos.

© 2009- Joan Soler-Adillon & each of the persons appearing in the videos.